Werkwijze

fam

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00u is het CJG bereikbaar voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kan per mail, per telefoon of door bij ons langs te komen (onze contactgegevens vindt u hier). Hiervoor hoeft u niet eerst een afspraak te maken.

Als het mogelijk is, beantwoorden wij je vraag meteen. Wanneer je vraag niet direct beantwoord kan worden, kunnen we er een aanmelding van maken voor ons Team Toegang. Hiervoor is toestemming nodig van de (gezaghebbende) ouder(s). Een medewerker van Team Toegang maakt dan op korte termijn een afspraak voor een eerste gesprek. Dit gesprek wordt gebruikt om kennis te maken met jouw (gezin)situatie en de vragen in kaart te brengen. Daarbij wordt samen gekeken naar wat je zelf kunt doen, waar mensen uit jouw omgeving bij kunnen helpen en waarbij je professionele hulp nodig hebt. Samen maken we een ondersteuningsplan waar doelen en afspraken in beschreven worden. In voorbereiding hierop kun je zelf al een familiegroepsplan maken. Meer informatie hierover vind je hier. 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Als Centrum voor Jeugd en Gezin vallen we sinds 1 januari 2021 onder Stichting MENS. Ook werken we samen met onder andere huisartsen, GGD en scholen. Door dit uitgebreide netwerk kunnen wij goed meedenken welke organisatie passend is voor jouw vraag. Daarnaast hebben we binnen het CJG een aantal teams met SKJ geregistreerde professionals die zelf ondersteuning kunnen bieden. De inzet van deze teams verloopt via Team Toegang van het CJG. 

Kortdurende Ondersteuning Jeugd 
Zo hebben we binnen het CJG Team Kortdurende ondersteuning Jeugd: dit team geeft ondersteuning bij enkelvoudige (opvoed)vragen. Team Kortdurende ondersteuning Jeugd kan ingezet worden, wanneer de inschatting is dat jouw (opvoed)vraag binnen 10 gesprekken beantwoord is.  

Het Diagnostisch Team 
Dit team bestaat uit orthopedagogen en psychologen die diagnostisch onderzoek kunnen doen om een beter beeld te krijgen van de klachten en het persoonlijk functioneren van je kind. Uitgangspunt hierbij is dat individuele problemen nooit los worden gezien van de context, het gezin en school.  

Procesregie 
Soms is er echter meer specialistische hulp of onderzoek nodig. Dan wordt er samen met jou gekeken welke (gecontracteerde) zorgaanbieder deze hulp kan bieden. Hiervoor geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een verwijzing/beschikking af.  

Wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn kan het fijn en belangrijk zijn dat het CJG betrokken blijft om met je mee te denken en/of om samen met jou de hulpverleningsprocessen in goede banen te leiden. Deze ondersteuning kan worden geboden vanuit Team Procesregie. Deze collega's hebben een meer overkoepelde rol, om met elkaar duidelijk te houden welke hulpverlener samen met jou werkt aan welke vraag. 

Voorziening uit de jeugdwet 

Soms is er specialistische hulp of onderzoek nodig, die niet door het CJG geboden kan worden. In dat geval wordt er jeugdhulp aangevraagd bij een zorgaanbieder. Samen met jou wordt er gekeken naar welke hulp precies nodig is en welke zorgaanbieder hiervoor benaderd kan worden. Wij hebben contracten met diverse zorgaanbieders in de gemeente. Deze zorg is ingekocht door gemeente De Bilt en heet ‘zorg in natura’ (ZIN). Wanneer hier geen passende aanbieder bij zit, kun je ook een aanvraag voor een ‘persoonsgebonden budget’ (PGB) indienen. Door samen een ondersteuningsplan op te stellen, wordt duidelijk welke hulp nodig is en bij welke zorgaanbieder. Na ondertekening van dit plan, sturen wij het door naar de gemeente die voor de administratieve afhandeling zorgt. 

Soms is er zorg nodig van een zorgaanbieder die geen contract heeft met de gemeente. In dit geval kunt je een PGB aanvragen. Voor het aanvragen van een pgb zijn een aantal voorwaarden gesteld, welke de betrokken CJG-medewerker met je doorneemt. 

Sinds 1 januari 2015 is er bij pgb sprake van trekkingsrecht. Dit houdt in dat het geld van een pgb niet meer op je eigen rekening wordt gestort, maar via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) loopt. Meer informatie over trekkingsrecht vind je hier.

Jeugdhulp wordt afgegeven voor een bepaalde periode, waarna er een evaluatie plaatsvindt en indien nodig verlengd wordt. Bij ZIN is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van een verlenging. Bij PGB ben je hier zelf verantwoordelijk voor. 

 

Hulp nodig of vragen?