Werkwijze

fam

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00u is het CJG bereikbaar voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kan per mail, per telefoon of door bij ons langs te komen (onze contactgegevens vindt u hier). Hiervoor hoeft u niet eerst een afspraak te maken.

Sommige vragen kunnen direct al beantwoord worden. Wanneer uw vraag niet direct beantwoord kan worden, zal de CJG medewerker uw vraag en contactgegevens noteren zodat er vanuit het team een CJG medewerker aan u gekoppeld wordt. Deze medewerker neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Samen met u wordt er gekeken naar wat er nodig is. Het is onze werkwijze om een (ondersteunings)vraag vanuit een complete en brede visie op de ‘totaalsituatie’ te benaderen. Dit betekent dat we ook kijken naar voorliggende oplossingsmogelijkheden (zoals ondersteuning vanuit familie of netwerk, gebruik van voorzieningen/collectief aanbod in de wijk). Daarnaast bestaat ons team uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, ambulant begeleiders en thuisbegeleiders, waardoor we veel kennis in huis hebben en vaak zelf ondersteuning kunnen bieden die nodig is.

Soms is er echter meer specialistische hulp of onderzoek nodig. Dan wordt er samen met u gekeken welke zorgaanbieder deze hulp kan bieden. Hoe dit proces van jeugdhulp aanvragen verloopt, kunt u hier lezen.

Om helder in beeld te krijgen wat er nodig is en/of welke route bewandeld moet worden, kunt u via deze link alvast een plan van aanpak invullen. Dit plan kunt u meenemen naar het eerste gesprek met de CJG medewerker of voordat u ons belt/mailt.

 

Kortom, in stappen ziet onze werkwijze er zo uit:

 1. U neemt contact op met het CJG
 2. Inschatting vraag:
  • Direct te beantwoorden
  • Niet direct te beantwoorden
  • Niet direct te beantwoorden vragen worden binnen het team verdeeld
 3. CJG medewerker neemt contact op
 4. Aan de hand van uw ingevulde plan wordt er een inschatting gemaakt van wat nodig is:
  • Voorliggende mogelijkheden
  • CJG medewerker kan benodigde hulp bieden
  • Er is specialistische hulp nodig
 5. In het geval van specialistische hulp, wordt er samen met u een aanvraag jeugdhulp gedaan. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Mocht u vragen hebben over onze werkwijze, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hier.  

 

Hulp nodig of vragen?