Vacature Toegangsteam Medewerker

laptop

Medewerker Toegangsteam CJG De Bilt

Tijdelijk met mogelijkheid tot vast | 32 uur

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt biedt lichte opvoed- en opgroeiondersteuning en voert procesregie. Tevens heeft het een centrale rol in de toegang tot de meer specialistische jeugdhulp. Het CJG De Bilt valt per 1 januari 2021 onder Stichting Mens De Bilt. Binnen het CJG De Bilt werken circa 30 medewerkers met elkaar samen vanuit één visie. Vanuit het CJG de Bilt wordt de verbinding gelegd met de spelers binnen het jeugddomein, als ook binnen de domeinen WMO en Participatie. Cruciaal in deze verbinding is een goede samenhang bij de uitvoering van de taken. In de praktijk krijgt dit vorm vanuit het principe ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’.

 

Toegangsteam

Afgelopen jaar is de wachtlijst met gepaard gaande wachttijden toegenomen bij CJG de Bilt. Recent is hier een analyse en plan van aanpak op gemaakt. Hierin zijn oplossingen voor zowel de korte als (middel)lange termijn aangedragen. Een belangrijk onderdeel hierin is het omvormen van de huidige organisatiestructuur binnen CJG de Bilt, waaronder het starten met een nieuw te vormen toegangsteam. Dit toegangsteam wordt ingericht met drie medewerkers die zich volledig inzetten voor de toegang; de telefoondienst en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Taken worden nog nader afgestemd, maar zullen hoogstwaarschijnlijk bestaan uit:

 • Toegang bemannen, telefoondienst (werkdagen van 09.00-13.00u);
 • Nieuwe aanmeldingen aannemen en uitgebreide vraagverheldering;
 • Triage van de nieuwe aanmeldingen (wat is er nodig: goede uitvraag mogelijkheden eigen netwerk, eigen begeleiding CJG, procesregie, beschikking);
 • Waar mogelijk verwijzen naar algemene en voorliggende voorzieningen;
 • Waar mogelijk afhandelen van beschikkingen en waar nodig in dit geval huisbezoek;
 • I.o.m. gedragswetenschapper prioriteren van binnenkomende aanmeldingen;
 • Oppakken van zorgmeldingen, met bijbehorende huisbezoeken.

 

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk werk, Pedagogiek, SPH of een soortgelijke opleiding.
 • Je bent SKJ geregistreerd.
 • Je zet het kind centraal, houdt oog voor de veiligheid van het kind in de opvoedsituatie waar het zich in bevindt en hebt kennis van de signalen van kindermishandeling.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar weet ook op tijd hulp te vragen.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van De Bilt of bent in staat die kennis snel op te doen.
 • Je hebt een brede blik, kunt en durft out of the box te denken en bent oplossingsgericht.
 • Je zet in op de eigen kracht van de jongere, zijn/haar ouders en sociaal netwerk
 • Je bent in staat om domein overstijgend te signaleren, kunt normaliseren en benadert mensen vanuit een open houding.
 • Je kunt met weinig informatie vooraf aan de slag, vraagt door en werkt systemisch.
 • Je vindt het leuk om dit nieuwe team samen met 2 collega’s en de projectleider vorm te geven en goed neer te zetten.

 

Wat bieden wij?

Je wordt onderdeel van een enthousiast team, in een organisatie die persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan en voor spannende uitdagingen staat. Je krijgt een dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband, bij Mens De Bilt en bent onderdeel van het CJG De Bilt. Afhankelijk van opleiding en ervaring word je ingedeeld in salarisschaal 9 (€2884,= tot € 4252,=) van CAO Sociaal Werk.

 

Informatie en solliciteren

Word jij enthousiast van deze functie en herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk zondag 21 maart naar Carolien Weijs (carolienweijs@cjgdebilt.nl). Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Beb van den End, 06-48 18 18 75. Wil je meer weten over het CJG De Bilt, bezoek dan onze website www.cjgdebilt.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats in de week van 22 maart. Het tweede ronde gesprek vindt plaats in de week van 29 maart.