Samen praten over autisme 2.0

Thema week van de opvoeding

Op donderdag 8 maart organiseren Ouders Lokaal De Bilt en het CJG De Bilt een avond voor ouders van kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme.

Thema: Hoe ga je om met onbegrip vanuit de omgeving

Interactieve bijdrage door Monique Verstijnen (Move to make), levensloopbegeleider bij autisme

Deze avond is een vervolg op eerdere avonden ‘Samen praten over autisme’. Daar konden ouders thema’s aangeven die bij hen leefden. Onbegrip vanuit de omgeving werd het meest genoemd.

Informatiemarkt vrijetijdsbesteding
Ook vrijetijdsbesteding (op maat) voor kinderen met autisme stond hoog op de agenda bij veel ouders. Voorafgaand aan de themabijeenkomst is er daarom een informatiemarkt op het gebied van sport, muziek, cultuur en vrijetijdsbesteding voor kinderen met autisme. Daar kunnen ouders in gesprek gaan met een sportcoach en een jongerenwerker van MENS De Bilt en de coördinator afd. Cultuur en Samenleving van het Kunstenhuis. Samen met hen kun je als ouder de mogelijkheden rondom sport, muziek, cultuur, vrijetijdsbesteding voor jouw kind bespreken.

Lotgenotengroep
Ouders gaven bij eerdere avonden aan behoefte te hebben aan een lotgenotengroep. Op 8 maart willen we hier concreet mee aan de slag. Na de themabijeenkomst inventariseren welke ouders het opzetten van een lotgenotengroep willen aansturen en kijken we naar mogelijke locaties en frequenties.

Programma:

19.30 – 20.00 uur: Inloop en informatie: sport, muziek, cultuur, vrijetijdsbesteding
20.00 – 21.00 uur: Themabijeenkomst ‘Hoe ga je om met onbegrip vanuit de omgeving’, begeleid door een professional.
21.15 – 21.45 uur: Informatie en opzetten lotgenotengroep ouders.
21.45 uur: Einde

Locatie:
Hal van basisschool Wereldwijs, Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven

Aanmelden:
Graag uiterlijk 2 maart 2018 aanmelden via : debilt@ouderslokaal.nl en vermelden met hoeveel personen je komt. Voor vragen kunt u contact opnemen met; Annie Naber, 06-10941892

Deelname is gratis na aanmelding.