Overbelasting

Helaas raken veel ouders van een zorgintensief kind uiteindelijk overbelast. Door de zorg en de stress die dat met zich meebrengt krijgen veel ouders problemen op het werk, bij het opvoeden en in de partnerrelatie.

Hersteltijd

Aan de stressvolle omstandigheden in een zorgintensief gezin kun je vaak weinig veranderen. Het is vooral belangrijk dat er voldoende hersteltijd is. Kijk eens of anderen op sommige momenten de zorg en verantwoordelijkheden van je over kunnen nemen. Dan kun jij even bijslapen, ontspannen of even iets voor jezelf doen.

Opvoedingsstress

Je lijf en je hoofd kunnen op allerlei manieren laten weten dat de stress te veel wordt. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van hoofdpijn, rugpijn of slapeloosheid. Of moeite hebben om nog van dingen te genieten, om te ontspannen, of om dingen te onthouden. Probeer alert te blijven op wat je lichaam aangeeft en hoe je je voelt. Zo kun je op tijd ingrijpen en zorgen voor herstel.

Het beeldverhaal op Pharos.nl kan je helpen om als ouder beter om te gaan met stress.

Hulp van een arts

Wordt de stress, vermoeidheid of slapeloosheid je te veel? Neem dan eens contact op met de huisarts. Ook heb je als werknemer het recht om hierover advies te vragen aan een bedrijfsarts. Een arts kan samen met jou kijken of er meer hulp nodig is, en je helpen met een doorverwijzing.

Overbelasting of burn-out

Bij overbelasting of een burn-out is het belangrijk om met de bedrijfsarts een herstelplan te maken. Wanneer er echt sprake is van een burn-out is het belangrijk dat je samen met een professional kijkt naar de oorzaken van je burn-out en hoe je dit een volgende keer kunt voorkomen. De huis- of bedrijfsarts kan je hierbij adviseren.

Heb je een vraag?