Omgaan met stress tijdens sociale onthouding of isolatie

eenzaam
  • Omgaan met stressreacties tijdens isolatie of quarantaine.

Informatie voor mensen die thuis in isolatie of quarantaine1 zitten vanwege het coronavirus. Lees meer. 

  • Omgaan met stressreacties tijdens sociale onthouding

Informatie voor mensen die thuis zitten vanwege het coronavirus. Lees meer.