Meldcode

Meldcode keurmerk

Meldcode

Het CJG werkt met behulp van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting. De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over de meldcode vindt u hier.

Tevens is het CJG in het bezit van het keurmerk Meldcode. Dit betekent dat ons protocol positief is getoetst en ten minste één medewerker expertise heeft op het gebied van de Meldcode, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Hulp nodig of vragen?