Medewerker Toegangsteam CJG De Bilt 28 tot 36 uur

Nieuwe website Hoogeveen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt biedt lichte opvoed- en opgroeiondersteuning en voert procesregie. Tevens heeft het een centrale rol in de toegang tot de meer specialistische jeugdhulp. Het CJG De Bilt valt per 1 januari 2021 onder Stichting Mens De Bilt. Binnen het CJG De Bilt werken circa 30 medewerkers met elkaar samen vanuit één visie. Vanuit het CJG de Bilt wordt de verbinding gelegd met de spelers binnen het jeugddomein, als ook binnen de domeinen WMO en Participatie. Cruciaal in deze verbinding is een goede samenhang bij de uitvoering van de taken. In de praktijk krijgt dit vorm vanuit het principe ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’. 

Toegangsteam

Afgelopen jaar is de wachtlijst met gepaard gaande wachttijden toegenomen bij CJG de Bilt. Recent is hier een analyse en plan van aanpak op gemaakt. Hierin zijn oplossingen voor zowel de korte als (middel)lange termijn aangedragen. Een belangrijk onderdeel hierin is het omvormen van de huidige organisatiestructuur binnen CJG de Bilt, waaronder het starten met het nieuw gevormde toegangsteam. Dit toegangsteam is ingericht met een aantal vaste medewerkers die zich volledig inzetten voor de toegang; de telefoondienst en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Taken bestaan uit:

 • Toegang bemannen, telefoondienst (werkdagen van 09.00-13.00u);
 • Nieuwe aanmeldingen aannemen en uitgebreide vraagverheldering;
 • Triage van de nieuwe aanmeldingen (wat is er nodig: goede uitvraag mogelijkheden eigen
 • netwerk, eigen begeleiding CJG, procesregie, beschikking);
 • Waar mogelijk verwijzen naar algemene en voorliggende voorzieningen;
 • Waar mogelijk afhandelen van beschikkingen;
 • Inschatting van spoed;
 • Oppakken van (enkelvoudige) zorgmeldingen, met bijbehorende huisbezoeken.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk werk, Pedagogiek, SPH of een soortgelijke opleiding.
 • Je bent SKJ geregistreerd.
 • Je zet het kind centraal, houdt oog voor de veiligheid van het kind in de opvoedsituatie waar het zich in bevindt en hebt kennis van de signalen van kindermishandeling.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar weet ook op tijd hulp te vragen.
 • Je hebt een brede blik, kunt en durft out of the box te denken en bent oplossingsgericht.
 • Je zet in op de eigen kracht van de jongere, zijn/haar ouders en sociaal netwerk
 • Je vindt het vanzelfsprekend om eerst te onderzoeken of er een passende voorliggende voorziening is.
 • Je bent in staat om domein overstijgend te signaleren, kunt normaliseren en benadert mensen vanuit een open houding.
 • Je kunt met weinig informatie vooraf aan de slag, vraagt door en werkt systemisch.
 • Je deelt de visie en werkwijze van het CJG, en kunt over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken.
 • Je vindt het leuk om dit team samen met een aantal collega’s vorm te geven en goed neer te zetten.

Wat bieden wij?

Je wordt onderdeel van een enthousiast team, in een organisatie die persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan en voor spannende uitdagingen staat. Je komt in dienst bij Mens De Bilt en bent onderdeel van het CJG De Bilt. Afhankelijk van opleiding en ervaring word je ingedeeld in salarisschaal 9 (€2884,= tot € 4252,=) van CAO Sociaal Werk. 

Informatie en solliciteren

Word jij enthousiast van deze functie en herken jij je in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je uit om dit toe te lichten aan de hand van voorbeelden in een brief. Je sollicitatiebrief en CV kun je tot en met 3 december 2021 sturen naar Kim Hagg via kimhagg@cjgdebilt.nl. Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Beb van den End, telefoon 06-48181875. 

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 december en donderdag 9 december. Het tweede ronde gesprek vindt plaats op woensdag 15 december.