Medewerker Lokaal Team CJG De Bilt 28-36 uur

Kind geeft high five aan begeleidster

Het CJG De Bilt zoekt een daadkrachtige procesregisseur die de hulpverleningsprocessen rondom een gezin in goede banen leidt, goed een integrale probleemanalyse kan maken en oog heeft voor de veiligheid van het kind.

Rol en verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt het gezin in het maken van een integraal (familie)plan en voert zo nodig de procesregie op de uitvoering hiervan.
 • Je onderzoekt samen met het gezin welke ondersteuning nodig is.
 • Je hebt een regisserende rol als er meerdere organisaties betrokken zijn bij jeugdigen of een gezin.
 • Je bent betrokken bij complexe casussen en de beslissingen tot op- en afschalen van hulp.
 • Je houdt toezicht op het nakomen van gemaakte afspraken en bewaakt het principe van één gezin, één plan, één regisseur.
 • Je zet het kind centraal en houdt oog voor de veiligheid van het kind in de opvoedsituatie waar het zich in bevindt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt biedt lichte opvoed- en opgroeiondersteuning en voert procesregie. Tevens heeft het een centrale rol in de toegang tot de meer specialistische jeugdhulp. Het CJG De Bilt valt per 1 januari 2021 onder Stichting Mens De Bilt. Binnen het CJG De Bilt werken circa 30 medewerkers met elkaar samen vanuit één visie. Vanuit het CJG de Bilt wordt de verbinding gelegd met de spelers binnen het jeugddomein, als ook binnen de domeinen WMO en Participatie. Cruciaal in deze verbinding is een goede samenhang bij de uitvoering van de taken. In de praktijk krijgt dit vorm vanuit het principe ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’. 

Uitgangspunten CJG De Bilt

Het CJG De Bilt handelt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Kleine problemen klein houden.
 • Inzetten op de eigen kracht.
 • Doorbouwen op bestaande kracht.
 • Erbij halen, in plaats van doorleiden.
 • Handelingsruimte voor de professional.
 • Specialistische hulp snel erbij wanneer noodzakelijk.
 • In verbinding staan met samenhangende domeinen en regionale ontwikkelingen.
 • Verlagen van het volume zwaardere zorg als perspectief.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk werk, Pedagogiek, SPH of een soortgelijke opleiding.
 • Je bent SKJ geregistreerd.
 • Je hebt kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling.
 • Je hebt ruime ervaring in het werken met complexe gezinssituaties en ervaring met de werkzaamheden van een procesregisseur.
 • Je kunt zelfstandig werken in een multidisciplinair team, maar weet ook op tijd hulp te vragen.
 • Je hebt een brede blik, kunt en durft out of the box te denken en bent oplossingsgericht.
 • Je zet in op de eigen kracht van de jongere, zijn/haar ouders en sociaal netwerk, en past de contextuele benadering toe.
 • Je bent in staat om domein overstijgend te signaleren, kunt normaliseren en benadert mensen vanuit een open houding.
 • Je kunt met weinig informatie vooraf aan de slag, vraagt door en werkt systemisch.
 • Je deelt de visie en werkwijze van het CJG, en kunt over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken.

Wat bieden wij?

Je wordt onderdeel van een enthousiast team, in een organisatie die persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan en voor spannende uitdagingen staat. Je komt in dienst bij Mens De Bilt en bent onderdeel van het CJG De Bilt. Afhankelijk van opleiding en ervaring word je ingedeeld in salarisschaal 9 (€2884,= tot € 4252,=) van CAO Sociaal Werk. 

Informatie en solliciteren

Word jij enthousiast van deze functie en herken jij je in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je uit om dit toe te lichten aan de hand van voorbeelden in een brief. Je sollicitatiebrief en CV kun je tot en met 3 december 2021 sturen naar Kim Hagg via kimhagg@cjgdebilt.nl. Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Kim Hagg, telefoon 06-13936976.

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 december en donderdag 9 december. Het tweede ronde gesprek vindt plaats op dinsdag 14 december.