Klachten en bezwaar

Thema week van de opvoeding

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun best om je van dienst te zijn. Als je ontevreden bent over onze dienstverlening, willen wij daar graag met je over in gesprek. We vinden het belangrijk om onze organisatie steeds te verbeteren en te leren van wat niet goed gaat. Vaak kan ontevredenheid met een gesprek worden opgelost.

In gesprek

Als je ontevreden bent of een klacht hebt, kun je dit in de eerste plaats aangeven bij jouw contactpersoon of bij zijn of haar leidinggevende. Dit kan persoonlijk, telefonisch, per mail of via de post. Wij gaan dan met jou in gesprek om te onderzoeken wat er aan de hand is. We zoeken samen naar een oplossing die binnen de mogelijkheden ligt. Blijf je ontevreden? Dan kun je een (schriftelijke) klacht indienen bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Als de gesprekken met onze medewerker en leidinggevende niet het gewenste effect hebben, dan kun je een klacht indienen. Deze klacht wordt dan in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtencommissie.

Wij vragen je om de volgende gegevens aan ons te mailen of te versturen per post:

 • Naam en adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.
 • Geef ook aan wie je bent: klant, wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer van de klant of een nabestaande.
 • De persoon of personen tegen wie de klacht is gericht.
 • Omschrijving van de klacht: De feiten, gedrag of handelingen waarover je klaagt. De datum/ datums / periode waarop de gebeurtenissen plaatsvonden.
 • Beschrijf wat er tot nu toe met de klacht is gebeurd. Heb je de klacht al kenbaar gemaakt bij jouw contactpersoon of zijn/haar leidinggevende?
 • Wat wil je bereiken met je klacht?

Meer informatie over de klachtenprocedure en de afhandeling van klachten lees je in het klachtenreglement.

Onze contactgegevens:

directiesecretariaat@mensdebilt.nl

 • MENS De Bilt – Klacht
  Molenkamp 60
  3732 EV De Bilt

Sinds januari 2021 vormen het CJG De Bilt en MENS De Bilt één organisatie. Het aanmelden van een klacht bestemd voor de klachtencommissie gebeurt daarom op één centrale plek.

Het verschil tussen een klacht en bezwaar

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe je behandeld bent. Het kan bijvoorbeeld gaan over of je respectvol behandeld bent of de manier waarop er begeleiding geboden wordt. Het kan ook gaan over onze bereikbaarheid, of je juist geïnformeerd bent. Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. Je kunt een beschikking of een bepaalde voorziening in de Jeugdwet wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kun je hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dien je in bij de gemeente De Bilt. Een bezwaar valt niet onder onze klachtenregeling.

Hulp nodig of vragen?