Jeugdgezondheidszorg 4 - 19 jaar

Lesson

Voor (ouders van) kinderen/ jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen op. Bij sommige kinderen zijn er op enig moment vragen of zorgen. De Jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin zet zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar.

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin onderzoekt de GGD alle kinderen daarvoor op verschillende leeftijden om mogelijke problemen bij het opgroeien zo vroeg mogelijk op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd worden, dan helpen wij met ondersteuning en advies of verwijzen door en begeleiden naar een (andere) hulpverlener of instantie. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt de GGD samen met andere jeugdhulpverleners.

Standaard gezondheidsonderzoeken

Er zijn vier vaste onderzoek momenten. Als uw kind in groep 2 en in groep 7 zit en in de 2e klas en de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Voor deze onderzoeken ontvangt u van de GGD een uitnodiging. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistente onderzoekt uw kind. Zij kijken naar de geestelijke- en lichamelijke gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

Voor meer informatie over de contactmomenten, klik hier.

Meer info over de Jeugdgezondheidszorg in het CJG

Voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, klik hier.

Hulp nodig of vragen?