Jeugdgezondheidszorg 4 - 19 jaar

Voor (ouders van) kinderen/ jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen op. Bij sommige kinderen zijn er op enig moment vragen of zorgen. De Jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin zet zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar.

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin onderzoekt de GGD alle kinderen daarvoor op verschillende leeftijden om mogelijke problemen bij het opgroeien zo vroeg mogelijk op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd worden, dan helpen wij met ondersteuning en advies of verwijzen door en begeleiden naar een (andere) hulpverlener of instantie. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt de GGD samen met andere jeugdhulpverleners.

Standaard gezondheidsonderzoeken

Er zijn drie vaste momenten waarop uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek. Als uw kind in groep 1 of 2 en in groep 7 zit en in de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Voor deze onderzoeken ontvangt u van ons een uitnodiging en vragen wij u om een vragenlijst in te vullen. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistente onderzoekt uw kind. Zij kijken naar de geestelijke- en lichamelijke gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De jeugdarts heeft ook regelmatig contact met leerkrachten, logopedisten, consultatiebureauartsen, huisartsen en hulpverleners van andere instellingen. Deze contacten zorgen, samen met de informatie uit de onderzoeken, voor een goed totaalbeeld van uw kind.

Vragen, advies of extra onderzoek

Als u vragen heeft over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind dan kunt u contact opnemen met het CJG. Ouders, leerkrachten, maar ook kinderen zelf, kunnen een extra onderzoek of gesprek aanvragen. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen houden hiervoor spreekuur in het CJG. Kijk bij 'Contact' voor ons adres en openingstijden.

Meer info over de Jeugdgezondheidszorg in het CJG

Kijk voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg en het overige aanbod van de GGD bij handige adressen op onze site.

Hulp nodig of vragen?