Doe Mee(r) met een goed idee

Zomer

Doe Mee(r) met een goed idee!

Voor een goed idee dat schulden en financiële problemen bij gezinnen vernieuwend oplost, schrijft de gemeente De Bilt een prijsvraag uit. Enthousiaste professionals, (vrijwilligers)organisaties of commerciële organisaties kunnen met de prijsvraag meedingen naar startkapitaal om hun goede idee uit te voeren.

Rondkomen van een laag inkomen is voor veel mensen een lastige opgave. Zeker als er daarnaast sprake is van schulden. Dat heeft ook zijn weerslag op kinderen in een gezin. Het beperkt hen mogelijk in het deelnemen aan het maatschappelijke leven en in hun ontwikkeling. Met de oproep ‘Doe Mee(r) met een goed idee’ vraagt de gemeente om mee te denken over de aanpak van financiële problemen en schulden.

Meer mogelijk

Wethouder Anne Brommersma: “Er zijn voor inwoners van de gemeente De Bilt al diverse mogelijkheden bij het op orde te brengen en houden van de eigen financiële situatie. Zo is er hulp bij het vinden van werk en het aanpakken van schulden. Ook bieden we samen met partners diverse kortings- en besparingsregelingen. Maar we denken dat er meer mogelijk is. Daarom doen we met deze prijsvraag een beroep op de denk- en organisatiekracht van ieder die hierin iets wil en kan betekenen.”

Startkapitaal

Het winnende idee ontvangt startkapitaal van de gemeente van maximaal € 40.000,- om het plan te realiseren, in relatie tot de kosten van de aanpak. Eventueel wordt dit over twee winnaars verdeeld. De prijsvraag komt voort uit ‘Doe Mee(r)’, de beleidsnotitie en uitvoeringsagenda met nieuwe plannen voor inwoners met een laag inkomen of schulden. Dit beleid kwam tot stand met inbreng uit het veld en advies van de lokale cliëntenraden.

Planning

Enthousiaste professionals, vrijwilligers en organisaties met een goed idee kunnen zich tot maandag 17 september 2018 inschrijven via: www.debilt.nl/eengoedidee. Na de eerste selectie worden de beste inzendingen gekozen. Inzenders worden hier eind september over geïnformeerd. Medio oktober/november pitchen de beste inzenders hun goede ideeën voor een deskundige jury, die aansluitend de winnaars bekend maakt.